Firestone-fabriek in Spanje: productie in harmonie met de natuur

Bridgestone heeft Firestone's EPDM-fabriek in Terrassa bekroond voor haar uitstekende werk om de impact op het milieu tot een minimum te beperken

De afgelopen jaren heeft de Firestone Building Products EPDM-fabriek in Terrassa, Spanje, hard gewerkt aan alle aspecten van duurzaamheid. Na hun ISO 14001:2015-certificering in 2018 ontvingen ze in augustus 2019 een award van de Bridgestone Group als erkenning voor hun werk voor het behoud van de biodiversiteit en het minimaliseren van hun CO2-voetafdruk.

Elk jaar worden er bij Terrassa een aantal eco-activiteiten uitgevoerd om het bewustzijn te vergroten en teamgenoten te betrekken bij de milieuproblematiek. In 2016 en 2017 zijn er vogel- en vleermuisnesten geïnstalleerd. Deze dieren helpen bij de bestrijding van ongedierte en fungeren ook als bestuivers en als zaadverspreiders. In 2018 werd het gebied rond de lasinstallatie omgebouwd tot een boomgaard met fruit en groenten om meer bestuivers aan te trekken. In 2019 werd een kleine tuin met aromatische planten toegevoegd om de biodiversiteit verder te bevorderen en tijgermuggen op een natuurlijke manier af te weren.

Daarnaast is alle elektrische energie in de Terrassa-fabriek afkomstig van hernieuwbare bronnen (voornamelijk wind en zon) en is al hun niet-gevaarlijke afval gereduceerd tot nul.

De betrokkenheid van de mensen is essentieel. "Er worden regelmatig specifieke milieutrainingen gegeven aan zowel teamgenoten als aannemers", aldus David Pelejero, Technical en SHEQA Manager bij Terrassa. "Duurzaamheid is ook opgenomen in ons nieuwe wervingsprogramma", voegt hij eraan toe. Medewerkers zijn ook op andere manieren betrokken. Ze helpen met het verzorgen van de boomgaard en mogen de daar geteelde groenten en fruit ophalen. Eerder in 2019 hebben ze ook deelgenomen aan een onderzoek om ideeën te verzamelen om de hoeveelheid verpakkingen die in de fabriek worden gebruikt te verminderen.

De Terrassa-fabriek heeft een levenscyclusanalyse (LCA) van haar productieproces uitgevoerd om de milieu-impact van elke levensfase van de producten te beoordelen, van de aankoop van grondstoffen tot de verwerking, de productie, de distributie, het gebruik, de reparatie, het onderhoud en de afvalbehandeling of de recycling van materialen. Zij geven ook een Environmental Product Declaration (EPD) uit, waarin transparante informatie wordt gecommuniceerd inzake de milieu-impact van de producten die zij produceren.