Succesvol beheer van afvalwater van veeteeltbedrijven (Farm Dairy Effluent - FDE) in Nieuw-Zeeland met GeoGard EPDM

De Nieuw-Zeelandse zuivelindustrie telt bijna 5 miljoen melkkoeien en vertegenwoordigt een belangrijk deel van de economie van het land. FDE omvat afvalwater en spoelwater van plaatsen waar grote aantallen vee worden gehouden. Bij een goed beheer kan FDE de weideproductie verhogen en de meststofkosten verlagen. Slecht beheerd afvalwater vormt daarentegen een risico voor het milieu en het bedrijf, aangezien ongezuiverd afvalwater dat in waterwegen terechtkomt, schadelijke gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. 

Project-ID
Plaats

Nieuw-Zeeland

Toepassing

Mestopslagputten

Membraan

GeoGard EPDM

De melkveehouders in Nieuw-Zeeland staan voor twee grote uitdagingen om ervoor te zorgen dat de hoge plaatselijke normen inzake afvalwaterbeheer het hele jaar door consequent en doeltreffend worden nageleefd. De eerste uitdaging is de naleving van de regelgeving door lokale en regionale overheden en de toenemende regelgeving inzake de kwaliteit van zoet water. De tweede uitdaging zijn de nadelige milieu-effecten op het land en de veestapel van de veehouders, die worden veroorzaakt door de overbelasting van de bodem met belangrijke voedingsstoffen bij de lozing van afvalwater.

Voor een efficiënt beheer van het afvalwater van melkvee het hele jaar door, is het juiste ontwerp en de juiste installatie van FDE-vijvers en -structuren, en de keuze van het juiste geomembraan om ze waterdicht te maken, van essentieel belang.

Holcim en zijn lokale netwerk van erkende installateurs en partners bieden de perfecte oplossing voor melkveehouders in Nieuw-Zeeland dankzij hun uitgebreide ervaring en hun grondige kennis van het lokale regelgevingsbeleid.

De GeoGard EPDM van Holcim, erkend voor zijn betrouwbaarheid en duurzaamheid, is het membraan bij uitstek voor FDE-vijvers. De chemische samenstelling ervan en het feit dat het gevulkaniseerd is, geven het een ongeëvenaarde weerstand tegen UV, ozon en extreme weersomstandigheden. Deze uitzonderlijke duurzaamheid maakt het geschikt voor installatie in verschillende omgevingen. De grote flexibiliteit van GeoGard EPDM maakt het ook mogelijk om bewegingen van de ondergrond op te vangen, zoals aardbevingen, die in Nieuw-Zeeland vaak voorkomen.

Een typische FDE-vijver die met grote GeoGard EPDM-panelen (tot 15,25 m breed) waterdicht is gemaakt, kan 2 tot 3 keer sneller worden geïnstalleerd dan met andere membranen. De belangrijkste voordelen voor de melkveehouders zijn onder meer lagere totale kosten, minder risico op verstoring van de installatie, een eenvoudigere installatie in de winter en een snelle voltooiing in drukke bouwperiodes. Bovendien kunnen hoogwaardige naden tussen membraanpanelen gemakkelijk worden aangebracht zonder dat daarvoor gespecialiseerde apparatuur nodig is.

De interne normen van Holcim zijn streng en werden ontwikkeld op basis van jarenlange internationale ervaring in vele uiteenlopende en uitdagende omstandigheden. Wanneer veehouders voor GeoGard EPDM kiezen, kunnen zij erop vertrouwen dat zij een duurzaam waterdichtingsproduct van hoge kwaliteit krijgen met een uitstekende internationale ondersteuning van een wereldwijde en vertrouwde naam.