Het belang van dakbedekking in BREEAM- en LEED-beoordelingen

Een duurzame, milieuvriendelijke aanpak in de bouwsector wordt steeds belangrijker. "Groene" gebouwen, bestand tegen klimaatsveranderingen, worden de norm met oog op toekomstige generaties. Architecten, gebouweigenaren en zelfs de bewoners kiezen steeds bewuster voor duurzamere gebouwen die bijgevolg ook in marktwaarde zullen stijgen.

Zo bestaan er duurzaamheidsbeoordelingsmethodes, zoals BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en DGNB (German Sustainable Building Council), die de voetafdruk in de bouw trachten te verkleinen door bewustere keuzes te maken in ontwerp en gebruik van materialen. Ze beoordelen milieu-, sociale- en economische duurzaamheidsprestaties van een gebouw, en dit doorheen alle fases, van ontwerp tot voltooing van het project.

Het geven van BREEAM en LEED-scores wordt uitgevoerd door onafhankelijke partijen die elk gebouw op verschillende categorieën beoordelen aan de hand van een aantal criteria. Deze omvatten energie- en waterverbuik, gezondheid en welzijn, vervuiling, transport, materialen, afval, ecologie en beheersprocessen.

Een actiever dak

Daksystemen spelen hier dan ook een vitale rol. Naast hun primaire functie om op lange termijn bescherming te bieden, moeten ze eenvoudig te installeren en te repareren zijn, in staat zijn om zich aan te passen aan mogelijke toekomstige veranderingen in de dakconfiguratie én energiezuinig zijn.

De keuze van de dakbedekking speelt dus een cruciale rol. De installatie van een zonne- of groendak -of nog beter de combinatie van beide- bovenop een membraan draagt sterk bij aan het behalen van een betere score.

Firestone Building Products is een grote voorstander van BREEAM en LEED duurzaamheidslabels. Firestone biedt oplossingen aan die bijdragen tot het bereiken van hogere resultaten voor beide classificatiemethodes, door veel mogelijkheden te bieden om hoogwaardige daksystemen te bouwen, elk met specifieke duurzaamheidsvoordelen.

De daksystemen van Firestone bieden eveneens een duurzame en betrouwbare oplossing voor groen-, zonne- en blauwe daken. Hierdoor kunnen de daken een "actievere" en maatschappelijkere rol spelen zoals het aanpakken van het gebrek aan natuurlijke ruimtes in stedelijke gebieden en het verbeteren van de sociale cohesie binnen gemeenschappen.

Voor een overzicht van de criteria van zowel BREEAM als LEED, en hoe onze oplossingen bijdragen aan het verminderen van de voetafdruk van uw gebouw en het maximaliseren van de waarde ervan, contacteer onze experten.